Brändiaineistojen hallinta (Brand Asset Management)

Tuotamme kokonaisratkaisuja brändin visuaalisen identiteetin hallinnan tarpeisiin. Logodomainin avulla poistetaan aineiston jakelun ja hallinnan pullonkaulat ja varmistetaan, että vastaanottajalla on aina oikea aineisto saatavilla. Toteutamme visuaalisen ilmeen aineistoratkaisuja kokonaispalveluna.

Aineistotakuu

Valmistamamme aineistot saavat toimivuustakuun, johon kuuluu myös tiedostojen käytön ja ohjelmistojen neuvontapalvelut koko viestintäorganisaationne henkilöstölle. Aineistot ja niiden käyttöön liittyvä helpdesk-tuki on Logodomain-palvelumme välityksellä kaikkien käyttäjien ulottuvilla, juuri siinä muodossa kuin vastaanottaja niitä tarvitsee.

Logodomain -aineistopankki on visuaalisen ilmeen virheetön lähdearkisto

Logodomain -aineistopankki on visuaalisen ilmeen lähdearkisto, paikka, jossa sijaitsee kaikki visuaalisen ilmeen virheettömät originaalit, kaikkiin ohjelmiin ja käyttötarkoituksiin sopivassa muodossa, kaikissa tarpeellisissa tiedostomuodoissa heti käyttövalmiina. Aineistopankista voi jakaa käyttöoikeuksia rajattuun aineistoon, josta vastaanottaja voi itse hakea tarvitsemansa tiedoston juuri siinä muodossa kuin hänen tuotantomenetelmänsä sitä vaatii. Ongelmatapauksissa Logodomain -aineistopankki palvelee kaikissa teknisissä kysymyksissä suoraan ilman välikäsiä vapauttaen viestinnän henkilökunnan tekemään oleellista työtä.

Miksi aineistohallinnalla on merkitystä?

Visuaalisen identiteetin aineisto-ongelmista kärsii aina brändi. Siksi brändinhallinnan intresseissä on ottaa huomioon sidosryhmien aineistotarpeet ajoissa.

Kun organisaatiolle on syntynyt uusi visuaalinen ilme ja sen toteutukseen graafinen ohjeisto originaaliaineistoineen, on yleistä kuvitella, ettei brändin sen jälkeen ole tarpeen ottaa enempää huomioon sidosryhmien erilaisia aineistotarpeita, saati että niin olisi edes mahdollista tehdä. Suunnittelutoimistohan on ammattitaidossaan varmaankin pitänyt huolta siitä, että ohjeiston mukana toimitettavat originaaliaineistot ovat riittäviä, eikö niin?

Väärin!

Nämä aineistot on toteutettu lähinnä graafisen alan ammattilaisille, ja heidän tarkoituksiinsa ne voivat riittää. Mutta mikäli painot, reprot ja suunnittelutoimistot joutuvat mistä tahansa teknisestä syystä uudelleen käsittelemään niitä, käynnistyy visuaalisen ilmeen rapautumisen riski.

Onko lähetetty oikea tiedosto, jossa ovat oikeat värit, oikea käyttötarkoitus, sekä oikea tiedostomuoto? Kuka tiedoston lähetti ja tiesikö hän mitä oli tekemässä? Onko vastaanottaja ammattilainen, joka tietää mitä on tekemässä? Onko graafinen ohjeisto vastaanottajan saatavilla? Saako tiedoston vastaanottaja apua aineistoa koskevissa kysymyksissä? Miten tätä valvotaan?

Useimmat organisaatiot tarjoavat ainoastaan muutamia tiedostomuotoja, kuten esim. EPS ja JPG, jotka eivät kuitenkaan riitä kaikkiin tarpeisiin. Mikäli muita tarpeita syntyy, niitä paikataan tapauskohtaisesti ja siitä syntyy aina turhaa työtä ja turhia kuluja.

Sidosryhmien ongelmat aineiston käytössä ovat siis myös välitön brändin ongelma. Tämä tilanne on kuitenkin ratkaistavissa erittäin kustannustehokkaasti.

Esimerkki hyvin yleisestä tapahtumaketjusta:

Mitä tästä seuraa?

Brändi ei hallitse tilannetta ja visuaalisen identiteen rapautuminen on täydessä vauhdissa. Lisäksi useiden kommunikaatiokierrosten, viiveiden, sekä mahdollisen turhan työn johdosta aikaa kuluu ja kustannukset kasvavat.

Logodomain on ratkaisu brändin aineistohallinan tarpeisiin

Tilanne on kuitenkin hallittavissa selkeän, helppokäyttöisen ja käyttäjää oikeaan aineistovalintaan ohjaavan aineistohallintajärjestelmän avulla, josta on saatavilla oikea tiedosto jokaiseen käyttötarpeeseen. Pixelpress Oy toimittaa juuri tällaisia järjestelmiä. Referenssimme puhuvat puolestaan.