Kelan rekryilmoitusten ilme uudistui

Kelan rekrytointi-ilmoittelu on jo useita vuosia toteutettu Pixelpressin ilmoitusjärjestelmällä, jonka avulla ilmoitustuotannon graafisen työn osuus on täysin automatisoitu.

Rekryilmoitusten uudistunut visuaalinen ilme vaati ilmoitusjärjestelmän päivittämisen tuottamaan uuden ilmeen mukaisia aineistoja. Uudistuneen ohjeistuksen mukaiset elementit lisättiin ilmoitustuotantojärjestelmään ja järjestelmä alkoi heti tuottaa uuden ohjeiston mukaisia ilmoituksia.

Pixelpressin dynaaminen ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa graafisten elementtien ja muotoilun muuttamisen. Järjestelmän avulla Kelan henkilökunta syöttää järjestelmään halutun tekstisisällön sekä halutun palstakoon ja ilmoitusmallin. Valintojen jälkeen Pixelpressin tuotantojärjestelmä tuottaa automaattisesti graafisen ohjeiston määritelmien mukaisesti ladotut ja asemoidut painovalmiit PDF-aineistot suoraan lehtiin lähetettävässä muodossa. Järjestelmä valitsee automaattisesti oikeat logot ja graafiset elementit ja muotoilee ilmoituksen haluttuun kokoon. Syötetystä aineistosta voi samanaikaisesti tuottaa valmiit ilmoitukset kaikkiin eri lehtiin niiden vaatimissa palstaleveyksissä automaattisesti.