Helsingin yliopiston aineiston valmistus ja hallinta Logodomainissa

Helsingin yliopisto haluaa vakiinnuttaa asemansa Euroopan parhaiden monitieteisten yliopistojen joukossa, jonka tutkimukseen ja tutkintojen tasoon luotetaan. Selkeä ja yhtenäinen visuaalinen ilme on tärkeimpiä yliopiston yhteisökuvaa luovista keinoista. Siksi kaikessa viestinnässä tulee noudattaa visuaalisen identiteetin ohjeita sekä käyttää ainoastaan hyväksyttyjä originaaleja kaikessa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Visuaalisen identiteetin tehokas soveltaminen yli toistasataa laitosta ja yksikköä sisältävässä organisaatiossa on vaativa tehtävä, johon valittiin Pixelpress Oy:n Logodomain brandinhallintaratkaisu. Yksi merkittävimmistä syistä valintaan oli ratkaisun tarjoama täysi cross-platform -takuu, jolla voitiin taata että yhteensopivat aineistot ovat saatavilla Helsingin yliopiston ja sen sidosryhmien kaikille ohjeimistoille ja käyttöjärjestelmille. Logodomain-palvelu on jo lunastanut lupauksensa mahdollistamalla koko Yliopiston organisaation siirtymisen uuteen ilmeeseen erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tuottajasta tai alihankkijasta riippumaton brandinhallintaratkaisu antaa Helsingin yliopistolle vapauden valita missä ja miten brandin visuaalista viestintää toteutetaan.

Brandinhallintaratkaisun suunnittelusta, sisällöstä ja toteutuksesta vastasi Pixelpress Oy yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Visuaalisen ilmeen ohjeistot ja tukipalvelu

Pixelpress Oy:n toteuttama ratkaisu sisältää organisaation visuaalisen ilmeen ohjeistot verkossa selailtavassa interaktiivisessa muodossa.

Lisäksi järjestelmä sisältää Helsingin yliopiston tarpeisiin räätälöidyn tietopankin eri tiedostojen ja tiedostomuotojen käytöstä sekä tuotannon eri aihealueista helpottamaan myös ei–ammattilaisia aineiston käytössä. Helpdesk palvelee kaikkia käyttäjiä tiedostojen käyttöönoton kysymyksissä henkilökohtaisesti.

Logopankki

Ainutlaatuinen brandipankki sisältää logo-originaalit kaikkiin ohjelmistoihin ja käyttötarkoituksiin yhteensopivassa muodossa. Graafisen teollisuuden tarpeiden lisäksi myös muut alat on otettu huomioon mukaanlukien toimistotekniikan sovellukset. Aineisto on toteutettu siten, että maksimaalinen yhteensopivuus on taattu. Palvelu sisältää eri käyttöjärjestelmille sovitetut tiedonsiirtovaihtoehdot sekä sähköpostilähetykset yksittäisiin sähköpostiosoitteisiin tai sähköpostiryhmille.

Viestinnän ja tuotannon lomakepankki

Lomakepankki sisältää täydelliset toimistotekniikan lomakepohjat lomakkeiston sähköiseen käyttöön toimiston ohjelmilla, painamiseen, kalvotuotantoon sekä presentaatioihin. Lomakkeet on räätälöity eri yksiköille ja mahdollistavat tehokkaan ja visuaalisesti yhtenäisen sähköisen viestinnän.

Kuvapankit ja verkkoilmeen aineistot

Palvelu sisältää osastot viestinnässä käytettäville kuville painatukseen, presentaatioihin ja internet-käyttöön sopivissa muodoissa, sekä kaikki verkkoilmeen yhtenäistämiseen tarvittavat verkkosivupohjat käyttöohjeineen. Helsingin yliopiston brandinhallintajärjestelmä