Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aineistot hallinnassa

1.1.2010 toimintansa aloittaneessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on kolme vastuualuetta. Elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualue hoitaa entisten työ- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) ja lääninhallitusten sivistysosastojen tehtäviä.

ELY:n laaja toimintaverkosto asettaa suuret vaatimukset visuaalisen ilmeen aineistojen jakelulle. Käyttäjien suuren määrän ja kirjavan ohjelmistovalikoiman vuoksi päätettiin ottaa käyttöön Pixelpress Oy:n Logodomain-aineistohallintajärjestelmä.

Automatisoitu rekrytointi-ilmoitusjärjestelmä

Rekrytointi-ilmoituksia varten toteutettiin pdf-tuotantojärjestelmä, jolla painovalmiita ilmoituksia voidaan valmistaa ilman erikoisohjelmia. Ilmoituksen tekstit syötetään selainikkunassa jonka jälkeen tehdään asianmukaiset ilmoituspohjan, kuvien, ym. valinnat. Painovalmiit ilmoitukset kaikkiin valittuihin ilmoituskokoihin syntyvät automaattisesti napin painalluksella. Pixelpress Oy:n PDF-tuotantojärjestelmä, jonka etuja ovat käytön helppous ja pitkälle viety automaatio.